.
 
 
   
..
 
 
 
 
 
 
 
!! ไม่พบรูปภาพประกอบ

รำพึง เพลส

ซอย: เกตนุติ 7 ลาดพร้าว 64
ถนน: ลาดพร้าว
จังหวัด:
เบอร์โทร: -
ค่าเช่า:
รายละเอียด:  
 
 
 
   
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

   
ชื่อ :
   
ข้อความ :
ใส่รหัส :
 
 
 
 
    
 
 
 
 
2005 Copyright by Horpak4U.com ..... Horpak4you.com Powered by GigIdea.com
Anubarn.com Indochinaguesthouse.com Siamboutiquehotel.com